Bedrijventerrein De Run

Bedrijventerrein De Run is een belangrijke drager van de regionale en lokale economie en heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie.

De bedrijvigheid op De Run is zeer gevarieerd.

Bedrijventerrein De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio. Het ligt gunstig ten opzichte van diverse snelwegen en er is een sterke concentratie van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op dit terrein. Met deze bedrijvigheid speelt De Run een belangrijke rol in Brainport. Voor De Run is net als voor alle bedrijventerreinen in Veldhoven een gezamenlijk parkmanagement opgericht. Deze intensieve samenwerking tussen ondernemers en de gemeente draagt bij aan de kwaliteit van het terrein. Het parkmanagement richt zich onder andere op een kwalitatieve opwaardering en een verbetering van de bereikbaarheid van het gehele bedrijventerrein zodat De Run een aantrekkelijke vestigingsplaats is en blijft.

Bron

Comments are closed.